HEM LÄDERVERKSTADEN FÖNSTERVERKSTADEN KONTAKT OCH INFORMATION
  Historiskt Fritid Häst Hästutrustningens historia Skötseltips

Historisk utrustning

Den huvudsakliga inriktningen i verksamheten är tillverkning av föremål med historisk anknytning främst för militärhistoriska sällskap och förband. Även andra former av specialbeställningar gällande historiska föremål är en viktig del.
Jag har genom åren samlat på mig ett omfattande bibliotek som täcker utrustning från 1600-talet och framåt av både militär och civil karaktär.
Vissa föremål kräver efterforskningar för att få fram en trovärdig kopia. Museer och facklitteratur kan då vara till stor hjälp.
Kontakta mig för närmare information och priser på utrustningen just du behöver.

Militärhistoria
 
Kartuchväska_pa Kartuchväska är en liten väska avsedd för papperspatroner, oftast med en inredning av trä.
Läderklädd plåtväska med lock av styvt läder och kraftig rem i naturfärgat läder. m/1850


Kartuch_fram Kartuchväska

Utgått

Hölster M/1809

Pistolhölster m/1809 i par för ryttarpistoler fästes i framvalvet på sadeln och i öglorna för förbygeln. De kan också ha en egen fästrem runt bringan på hästen. Denna modell har förekommit i stort sett oförändrat utförande ända sedan pistoler började användas av ryttare. Först på adertonhundratalets mitt började hölstren formas mera efter vapnet. Ett löst lock eller fodral av tyg eller canvas med förbandets vapen broderat var vanligt (ingår ej).

Kraftigt formpressat läder.
Tillverkas efter det specifika vapnet.

Beställningsvara


Sabeltaska

 

Sabeltaskan tjänade en gång som väska för order, rapporter och kartor men övergick så småningom till att bli enbart paradpersedel och avlades i slutet av artonhundratalet. Den kom troligtvis till Sverige vid uppsättandet av det Wrangelska Husarregementet 1758 efter preussisk förebild vars utrustning inspirerats av Östeuropeiska kavalleriregementen. Från början bars den tillsammans med sabeln inom flera vapenslag men till slut endast inom kavalleriet, avfördes 1890 från fältutrustningen och 1895 avlades den slutligen av officerare och underofficerare. Taskan på bilden är en nytillverkning efter original från 1835. På bilden är även sabelkopplet med men inte taskans dekor (plåt) som skilde sig mellan de olika regementena.
Lock av styvt läder och en mindre väska av skinn under.
Sabelkopplet är fodrat på insidan. (ingår ej)

 Sabeltaska_2Foto: Oravaris historiska förening Beställningsvara.


Livgehäng_1

Livgehäng och annan utrustning som inte går att hitta i original annat än på museer kan du få tillverkat på beställning. Exemplet på bilden är av karolinertyp och har fäste för både värja och bajonett, den vanligaste typen har dock bara fäste för värja, se den undre bilden. Spännet är av gjuten mässing. Materialet som används till gehäng är kraftigt älgskinn eller oxhud, alltså samma typ av skinn som i originalen från 1704.

Baljan som är dryga metern lång har en kärna av trä och är klädd med tunt nötläder som handsytts. Beställes separat.

 Beställningsvara.

   
Livgehäng_2

Livgehäng
Karl XII
-karolinertyp

Tillverkat av kraftig oxhud.

Beställningsvara.

   
Kontakta mig för prisuppgifter  
Moms ingår, frakt tillkommer  

  E-post: hans@laderverkstaden.se